vajinismus tedavisi ankara kitapları

Vajinismus sebebiyle ertelenmesi okunuşu kaçınılması gereken aynı problem haline dönüşen cinsellik, ilişkileri okunuşu derinden etkiler.Bu sebeple tedavisi geciktirilmemelidir. Ülkemizdeki genişlik büyük cinsel rahatsızlıkların başında gelen vajinismus, Türkiye’de 10 kadından 1’inde görülüyor. Cinselliğin aynı tabu olması, seksüel terbiye verilmemesi, kulaktan dolma yanlış bilgiler, fiziki sorunlar gibi fazla sayıda sebep yüzünden ortaya çıkan vajinismus rahatsızlığı, çiftlerin evliliklerini de tehlikeye sokabiliyor.

Vajinismus; kadının, eşi evet da cinsel partneriyle ilişkide bulunmak istemesine rağmen, elinde olmayan sebepler yüzünden ağrı ve zaviye endişesiyle ‘aşk kasları’ adı verilen pelvik aya kaslarını kasarak ilişkiye mahzur olması ile oluşan, psikolojik kökenli tek eşeysel izlev bozukluğudur. bayan cinsî temas sırasında acı endişesi yüzünden kendisini koruma görevlisi çabasıyla pelvik temel kaslarını orada birleşik duvar varmışçasına kasarak ilişkiye mânia olur. Vajinismus rahatsızlığının müteaddit doğal sebebi olduğuna, fakat altta yatan ruhsal sebeplerden genişlik kötüsünün taciz ya da tecavüze maruz kalma olduğuna gösterge ediyor.

KAS KASILMALARI SIRTA VURUYOR

Ülkemizde vajinismus görülme oranı 10 da 1’dir. cinsî temas sırasında tepke şekilde gerçekleşen kas kasılmaları, vajina haricinde kalça, bel, karın, sırt ve hem de basamak parmaklarına denli yaygın müşterek şekilde görülebilir. Tüm bu kasılmaların sebebi vücudun kendisini koruma görevlisi içgüdüsüne bağlıdır. Bilinçdışında geçmişten gelen cinsel bağlantı ile müteallik yerleşmiş bazı negatif düşünceler yüzünden kadın, bağlantı sırasında eşine icazet veremeyebilir.

EVLİLİĞİ BİTİREBİLİYOR

Sevginin, çok eş ifadesi olan seksüel yaşamın bu şekilde sekteye uğraması, erkekte reddedilme duygusuyla öfkeye kızgınlığa okunuşu eşinden uzaklaşmaya hız açabilirken, kadında utanç ve suçluluk duygusuna sebep olabilir. Sonuçta da çiftin ilişkisi günden güne bozulabilir. Ancak çok zatî bir kez mevzu olan bu meseleyi çiftler utanç, suçluluk, yenilgi, öfke, rahatsızlık duygularıyla kimseyle paylaşamamakta, ailelerin okunuşu çevrelerin uşak konusunda tahakküm yapmaları nedeniyle sadece jinekoloğa başvurmaktadırlar.

Ülkemizde eşeysel terapi ile uğraşan jinekolog sayısı az olduğu düşüncesince birçok başvuru hüsranla sonuçlanmakta, çiftlerin başarıya olan inancı güneş geçtikçe azalmakta okunuşu çözümlenebilir bir dert olan vajinismus, içinden çıkılamayacak derecede büyümekte okunuşu evliliklerin bitmesiyle sonuçlanabilmektedir.

MASUMİYETİ KAYBETME KORKUSU ETKİLİ OLUYOR

Vajinismusun sebepleri, psikolojik ve seyrek okunuşu fiziksel buraya tıklayın tutulmak üzere ikiye ayrılabilir. seyrek fiziksel sebepler arasında vajinal ve vulvar enfeksiyonlar, yumurtalık kistleri, pelvik inflamatuar hastalıklar, endometriosis, sistit gibi hastalıklar sayılabilir.

Vajinismusun işaret sık görülen sebepleri ise psikolojik sebeplerdir. Kızlık zarının kutsi olması ve çocukluk çağından itibaren bakirlik zarını korumaya yönelik verilen eğitimler, söylemler, davranışlar, birtakım kadınlarda masumiyeti kaybetmek istememe hasebiyle vajinismus gelişmesine sebep olur.

Cinselliğin sadece tabu olması, cinsî eğitim verilmemesi, kulaktan dolma hatalı cinsel bilgiler de vajinismus gelişmesinde hayli politik nedenlerdir. Ülkemizde genç kızların çoğu bekâret zarının patlayacağı, fazla aşkın acı çekeceği, çok ziyade kanama olacağı, cinselliğin yalnızca erkekler kendince olduğu, eşeysel zevk duymanın ayıp, yasak, vebal olduğu gibi yanılgı bilgilere sahiptir. Bu yanılgı bilgilere ilk geceyi muvaffakiyet ile atlatıp kendini ispatlama isteği de eşlik etmektedir.

EN ACI SEBEPLERİ TACİZ okunuşu TECAVÜZ

Eşini sevmeme, metazori evlendirilme, ilişki ve evlilik problemleri, eşe ön duyulan öfke, gebelik korkusu, kontrolü kaybetme korkusu gibi nedenler okunuşu vajinismus nedenleri arasında sayılabilecek nedenlerdir.

Vajinismusun altta yatan sebeplerinden işaret acıları ise taciz evet da tecavüze maruz kalmadır. Bilinçdışına itilen bu travma, ileride vajinismus başta bulunmak neredeyse müteaddit ruhsal sorunlara sebep olur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “vajinismus tedavisi ankara kitapları”

Leave a Reply

Gravatar